Skip to content Skip to navigation

Jaka jest oczekiwana trwałość śrub kulowych?

Trwałość nominalna jest zazwyczaj określana przy poziomie ufności 90% (standard L10), co oznacza czas, po którym 90% zespołów wciąż działa. Do obliczenia trwałości zespołu śrub w standardzie L10 można użyć nominalnego obciążenia dynamicznego. W przypadku serii śrub calowych trwałość w standardzie L10 jest wyrażana w długości skoku w calach i obliczana równaniem:

Wartość C am oznacza nominalne obciążenie dynamiczne, a F obciążenie robocze. W przypadku serii metrycznych trwałość w standardzie L10 jest wyrażana całkowitą liczbą obrotów i obliczana poniższym równaniem:

Czynnikami zmniejszającymi trwałość są obciążenia uderzeniowe, wibracje, temperatura, smarowanie,

back to top