Skip to content Skip to navigation

Skok gwintu to odległość pomiędzy dwoma identycznymi punktami na sąsiednich zwojach gwintu. Skok gwintu może być też wyrażony jako TPI, czyli liczba zwojów na cal. Skok gwintu można ustalić przy użyciu grzebienia do gwintów pozwalającego przeprowadzić przybliżony pomiar w oparciu o obowiązujące standardy gwintów. Do wykonania dokładnego pomiaru wymagana jest suwmiarka, przy użyciu której należy zmierzyć odległość pomiędzy wierzchołkami dwóch zwojów gwintu.

Skok gwintu można także obliczyć, mierząc całkowitą długość gwintu na śrubie i licząc wszystkie zwoje na tej długości. Następnie długość gwintu dzieli się przez liczbę zwojów, a uzyskany wynik jest skokiem gwintu.

TP = L / n

 TP = skok gwintu
 L   = długość
 n   = liczba zwojów

 

Obliczanie TPI poprzez podzielenie liczby zwojów (n) przez całkowitą długość gwintu (L).

TPI = n / L

 TPI = zwoje na cal
 n = liczba zwojów gwintu
 L = długość gwintu

 

ZNAJDŹ ODPOWIEDNIĄ ŚRUBĘ POCIĄGOWĄ

WYPRÓBUJ NARZĘDZIE WYBORU

 

ZNAJDŹ ODPOWIEDNIĄ KULOWĄ ŚRUBĘ POCIĄGOWĄ

WYPRÓBUJ NARZĘDZIE WYBORU

 

back to top