Skip to content Skip to navigation

Czym się różnią śruby pociągowe od śrub ACME?

lead and acme screws

Śruby pociągowe

„Śruba pociągowa” to ogólny termin odnoszący się do dowolnej śruby gwintowanej wykorzystującej powierzchnie ślizgowe do przenoszenia obciążenia.

Śruby ACME

„ACME” to termin odnoszący się do szczególnej formy gwintu. Wszystkie śruby ACME są również śrubami pociągowymi, ale nie wszystkie śruby pociągowe to śruby ACME. Norma gwintu ACME łączy się z określonymi klasami, np. 2G, 3G, 2C itp. Każda z nich ma nieco inne wartości tolerancji. Formy gwintu ACME można łatwo sprawdzić przy użyciu powszechnie dostępnych gwintomierzy. Standard gwintu ACME opracowano pod kątem wymienności i możliwości produkcyjnych. Podziałka i skok śrub z gwintem jednokrotnym są równe. W śrubach z gwintem wielokrotnym skok odpowiada ilorazowi podziałki i liczby krotności.

Inne rodzaje śrub

Śruby używane w zastosowaniach statycznych nazywa się ogólnie śrubami łączącymi. Wykorzystują mało wydajne formy gwintu, aby zapobiegać odkręcaniu się nakrętki, i nie nadają się do zastosowań związanych z regularnym ruchem.

back to top