Skip to content Skip to navigation

Czym się różni podziałka od skoku śruby?

difference between screw pitch and lead

Podziałka to odległość między rowkami śruby — powszechnie stosowana w przypadku produktów, których długość mierzy się w calach, i wyrażana w gwintach na cal.

Skok to liniowa odległość, którą pokonuje nakrętka w trakcie jednego obrotu śruby. Zwykle służy do określania śrub kulowych. Podziałka i skok śrub z gwintem jednokrotnym są równe. W śrubach z gwintem wielokrotnym skok odpowiada ilorazowi podziałki i liczby krotności.

back to top