Skip to content Skip to navigation

Ile wynosi współczynnik tarcia dla profilowanych prowadnic szynowych?

Współczynnik tarcia dla kulkowych prowadnic wynosi 0,002–0,003. Współczynnik tarcia prowadnic rolkowych wynosi 0,001–0,002. W zastosowaniach z małym obciążeniem opór uszczelki, lepkość smaru, obciążenie wstępne oraz inne czynniki wpływają na całkowitą siłę uruchomienia. Pomoc w zakresie obliczania całkowitej siły uruchomienia można znaleźć w rozdziale katalogu poświęconym danym konstrukcyjnym lub uzyskać w dziale inżynierii zastosowań.

back to top