Skip to content Skip to navigation

Jak można zredukować hałas śruby kulowej?

Śruby kulowe wykorzystują elementy łożysk kulowo-tocznych, których ruch wokół śruby i przez nakrętkę jest z natury hałaśliwy. Istnieją jednak działania, które można podjąć, aby zminimalizować hałas:

  • Prędkość: Wybór wyższego skoku, który zmniejsza prędkość obrotową śruby i wymaga mniejszej cyrkulacji przez nakrętkę, pozwoli zmniejszyć hałas. Wolniejsza praca powoduje zmniejszenie głośności.
  • Wybór wersji nakrętki o „dużej prędkości”, w której zamiast kanałów powrotnych zastosowano deflektory. Umożliwia to płynniejszy ruch kulki w łożysku.
  • Stosowanie smarowania dopasowanego do prędkości i obciążenia — grubsza warstwa smaru może tłumić kulki podczas przesuwania się przez nakrętkę.
  • Niestandardowa nakrętka z ułożonymi naprzemiennie kulkami stalowymi i nylonowymi redukuje odgłosy kulek uderzających o siebie podczas toczenia się. Zmniejszy to również maksymalne obciążenie nakrętki.
back to top