Skip to content Skip to navigation

Dlaczego kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) jest istotna?

Elementy zawierające mikroprocesory mogą emitować i emitują zakłócenia elektromagnetyczne, jak również mogą na nie wpływać inne urządzenia generujące takie zakłócenia. Siłowniki inteligentne są tak projektowane, aby zewnętrzne sygnały nie wpływały na nie oraz by same nie wpływały na inne urządzenia w danym obszarze lub w tym samym obwodzie.

back to top