Skip to content Skip to navigation

Czy śruby kulowe wymagają smarowania?

Ball Screw Lubrication

Tak! Śrub kulowych nie należy używać bez smarowania!

  • Zespoły śrub kulowych wymagają odpowiedniego smarowania, by zapewnić ich trwałość i płynne działanie.
  • Brak smarowania skraca żywotność o co najmniej 90%!
  • Śruby kulowe i nakrętki są dostarczane ze środkiem antykorozyjnym. Nie zapewnia on wystarczającego smarowania.

Stosowanie środków smarujących wydaje się często oczywiste, jednak wybór środka odpowiedniego do zastosowania zapewnia prawidłowe działanie śruby kulowej przez przewidziany okres eksploatacji. Zarówno olej, jak i smar zapewniają ochronę przed korozją, ale wybór środka smarującego zależy od oceny ich zalet i wad w zastosowaniu. Wiele czynników wpływa na właściwy typ smarowania śrub kulowych.

  • W przypadku małych obciążeń i wysokich prędkości dobrze spisuje się olej maszynowy lub smar o niskiej lepkości.
  • W przypadku obciążeń i prędkości dobrze spisuje się NLGI 1 lub smar 2.
  • Duże obciążenia mogą wymagać zastosowania smaru z dodatkiem EP2. EP (Extreme Pressure) to specjalne dodatki zapobiegające rozpadowi smaru pod wpływem wysokiego ciśnienia. Ten typ smaru powoduje zmatowienie wałów stalowych.

Dokładne monitorowanie zastosowania jest wymagane, aby opracować skuteczny harmonogram konserwacji zapobiegawczej. Śruby powinna zawsze pokrywać cienka warstwa smaru lub oleju. W dotyku powinny być śliskie, ale środek smarujący nie powinien z nich skapywać. Śrubę można smarować przez nakładanie smaru na obwód zewnętrzny śruby oraz przesuwanie nakrętki w przód i w tył lub za pośrednictwem smarowniczki, jeśli nakrętka jest w nią wyposażona. W przypadku łożysk kulowo-tocznych lub tocznych NIE NALEŻY używać suchych środków smarujących (proszku PTFE, proszku grafitowego itp.). Środki te nadają się do układów z ruchem przesuwnym, lecz mają znikomą skuteczność w przypadku tarcia tocznego.

back to top