Skip to content Skip to navigation

Czy łożyska ślizgowe dzielone liniowych tulei kulkowych są uszczelnione?

Łożyska ślizgowe dzielone tulei kulkowych Super Smart, Super, Precision i XR mają uszczelkę na obu końcach. Jest to uszczelka zewnętrzna wtłaczana na obu końcach łożyska ślizgowego dzielonego. Jeśli łożyska ślizgowe dzielone nie są używane, wybrane tuleje kulkowe mogą być dostarczane z opcjonalnymi zintegrowanymi uszczelkami.

back to top