Skip to content Skip to navigation

Co może spowodować przedwczesną awarię śrub kulowych lub nakrętek kulowych?

Istnieje wiele czynników, które mogą prowadzić do przedwczesnego uszkodzenia śruby kulowej lub nakrętki kulowej. Poniżej wymieniono kilka najczęstszych:

  • Brak smarowania. Odpowiednie smarowanie pomoże rozproszyć ciepło i zmniejszyć tarcie metalu o metal w podzespołach. Niedostateczne smarowanie jest jedną z głównych przyczyn przedwczesnego uszkodzenia śruby kulowej lub nakrętki kulowej.
  • Brud lub zanieczyszczenia w nakrętce kulowej lub ścieżkach kulek uniemożliwiające swobodny obieg łożysk kulkowych. Łożyska kulkowe mogą się na nich spłaszczyć z powodu poślizgu i odprysków, co z kolei może spowodować uszkodzenie ścieżek kulek w śrubie lub nakrętce.
  • Niedopasowanie nakrętki kulowej do śruby, które prowadzi do obciążenia bocznego lub mimośrodowego. Bardzo ważne jest, aby nakrętka kulowa podlegała tylko obciążeniu osiowemu. Obciążenie boczne lub mimośrodowe może spowodować, że łożyska kulkowe będą się ścierać na płasko w niektórych miejscach. Łożyska mogą nawet wypaść z kanałów powrotnych.
  • Za wysoka prędkość. Przekroczenie krytycznej prędkości obrotowej nakrętki kulowej może prowadzić do pęknięcia palców pobierających, co umożliwi wypadnięcie łożysk kulkowych z nakrętki. Przekroczenie krytycznej prędkości obrotowej śruby spowoduje jej bicie lub wibracje i zaburzy dopasowanie elementów. Prędkości wału generujące prędkości na powierzchni śruby powyżej 8000 cali na minutę zmniejszają trwałość nominalną.
back to top