Destek Bloku Yataklari

Hafif ilâ ağır hizmet tipi yüklerin desteklenmesine yardımcı olmak ve hassasiyeti optimize etmek üzere Thomson lineer yatakları uygulamanızın gerekliliklerine uygun farklı destek bloku yapılandırmalarının üzerine fabrikada monte edilmiş şekilde sunulabilir.

Uygulamanıza en uygun destek bloku yapılandırması hangisi?

Thomson RoundRail lineer kılavuzları için sunulan destek blokları kendiliğinden hizalama ile birlikte kare ray kılavuzlarıyla karşılaştırıldığında azalan paralelliğe karşı daha yüksek tolerans sunar. Bunlar ayrıca önemli performans gerekliliklerinden taviz verilmeden, daha düşük maliyetli ve daha kolay bir biçimde monte edilebilir. Destek bloku yatakları sürekli olarak ya da uç destekleri ile monte edilebilir, moment yüklerini iyi destekler ve düşük sürtünme ve mükemmel pürüzsüzlük sağlar.

Aşağıda RoundRail lineer yatakları seçkimize dayalı özellikler ile sunulan Thomson destek bloku yapılandırmaları verilmektedir. Bazı istisnalar hariç olmak üzere çoğu yapılandırma birleştirilebilir. Örneğin, bir kapalı, ikili, ayarlanabilir standart mevcuttur.

Açık veya Kapalı. Açık destek blokları sürekli destekli miller ile kullanım için sunulurken kapalı destek blokları uç destekli uygulamalarda kullanım içindir. 

Bearing

Tekli veya İkili. Tüm destek blokları Linear Ball Bushing® Yatağı takılı olarak sunulur. Tekli destek blokları bir lineer yatak içerirken ikili destek blokları daha uzundur ve iki lineer yatak içerir. 

single or twin pillow block bearing

Ayarlanabilir veya Ayarlanamaz. Destek bloku yatakları aynı zamanda ayarlanabilir muhafazalar ya da sabit, ayarlanabilir olmayan muhafazalar ile sunulabilir. Ayarlanabilir destek bloklarında bir ayar vidası ya da ikili destek bloklarında ayar vidaları bulunur; bunlar, mil ile lineer yatak arasındaki radyal hareketin veya boşluğun ayarlanabilmesini sağlar. 

Adjustable or Non-Adjustable Pillow Block Bearings

Standart, Flanşlı veya Yandan Montajlı. Standart destek blokları montaj yüzeyi mile paralel olacak şekilde monte edilir. Flanşlı destek blokları montaj yüzeyi mile dik iken de kullanılabilir. Yandan montajlı destek blokları, montaj yüzeyi standart bloklara göre 90 derece açıda bulunan açık destek bloklarıdır. 

Standard, Flanged, or Sidemount pillow block bearings

Bir Thomson Destek Bloku Seçilmesi

Lineer Yataklar ve Kılavuzlar: Tasarım Mühendisleri için Temel Unsurlar

Hassasiyetin Optimize Edilmesi için Ayarlanabilir Destek Bloklarının Kullanılması

Lineer Yataklar ve Kılavuzlar: Tasarım Uygulamaları

DESTEK BLOKU YATAKLARI EĞİTİMİ

DESTEK BLOKLARI

Destek blokları farklı yapılandırmalarda sunulmaktadır.

  • Açık veya kapalı
  • Tekli veya ikili
  • Ayarlanabilir veya ayarlanamaz
  • Standart veya flanşlı

Tüm destek blokları bir burç takılı halde sunulur. Aksi belirtilmediği sürece tüm destek blokları silecekli olarak sunulur.

DAHA FAZLASINI OKUYUN
AYARLANABİLİR DESTEK BLOKU YATAKLARI

Ayarlanabilir destek blokları, boşluğun destek bloku ayarıyla değiştirilebileceği şekilde tasarlanmıştır. Aşağıdaki videoda boşluğun azaltılması için bir ayarlanabilir destek blokunu ayarlama adımları gösterilmektedir.

DAHA FAZLASINI OKUYUN
BAKIM

Thomson Ball Bushing® ve RoundWay® yatakları pas önleyici yağ ile gönderilir (aksi belirtilmediği takdirde). Pas önleyici yağ, kullanım için yeterli yağlamayı sağlamaz. Montaj öncesinde yatakların düzgün çalışması için az miktarda gres veya yağ uygulanması gerekmektedir. Hangi yağlamanın seçileceği birkaç faktöre bağlıdır.

Kullanılabilecek yağlama seçenekleri arasından tercih yapmanıza yardımcı olacak birkaç genel kılavuz ilke:

  • Düşük yükler ve yüksek hızlar makine yağı veya viskozitesi düşük gres ile uyumludur
  • Orta yükler ve hızlar NLGI 1 veya 2 gres ile uyumludur
  • Yüksek yüklerde EP2 katkı maddeli bir gres gerekebilir. EP Aşırı Basıncı ifade eden bir kısaltmadır ve gresin yüksek basınçlar altında parçalanmasını önlemek üzere özel katkı maddeleri kullanır. Bu tür bir gres çelik millere donuk bir görünüm verir
  • Thomson LinearLube® en endüstriyel uygulamalara uygundur ve FDA onaylıdır
DAHA FAZLASINI OKUYUN