Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów

Waymount

Bloki wsporcze Waymount są unikalnymi podporami wałów przeznaczonymi do użycia w zastosowaniach liniowych łożysk rolkowych RoundWay. Główną korzyścią ze stosowania bloku Waymount jest to, że zapewnia on regulację w kierunku poziomym i pionowym. Można użyć dwóch lub więcej bloków Waymount, aby zapewnić podparcie i regulację na całej długości wału.

Waymount

Jak działa Waymount?

Kluczową cechą jest prawa/lewa śruba, przechodząca przez podstawkę pryzmową. Na śrubie połowa gwintu jest w jednym kierunku, a połowa w drugim. Obrót śruby przesuwa podstawki pryzmowe do lub od siebie. Podczas ruchu podstawek pryzmowych wysokość wału jest ustawiana względem Waymount.

Regulacja pozioma jest wykonywana przez ustawienie przeciwnakrętek w celu przesunięcia prawej/lewej śruby i przymocowanych podstawek pryzmowych obok siebie.

Otwór śruby na środku służy do zamocowania Waymount na powierzchni montażowej. Ta śruba mocująca jest dostarczana przez klienta. Wycięcie z przodu służy do przymocowania wału do Waymount. Ta śruba jest dostarczana z Waymount.

Szczegóły Waymount

back to top