Skip to content Skip to navigation

Kwadratowe (profilowane) liniowe szyny prowadzące

Istnieją dwa typy szyn prowadzących: kwadratowa (profilowana) szyna prowadząca i okrągła szyna prowadząca. Okrągłe szyny prowadzące powstały jako pierwsze, ale nie zapewniają precyzji oferowanej przez elementy kwadratowej szyny prowadzącej. Okrągła szyna prowadząca jest preferowana do ruchów pionowych z dużymi obciążeniami. Zastosowanie determinuje, jaki typ liniowej szyny prowadzącej należy użyć.

Kwadratowe liniowe szyny prowadzące kosztują znacznie więcej niż technologia okrągła, ze względu na znaczne wymagania związane ze szlifowaniem, będące nieodłączną częścią sposobu konstrukcji, natomiast nowe techniki produkcji oraz ekonomia skali zachęciły inżynierów do częstszego stosowania kwadratowych szyn prowadzących w szerszym zakresie zastosowań. Profilowane liniowe szyny prowadzące można teraz znaleźć w wielu zastosowaniach, gdzie wcześniej używano wyłącznie okrągłych szyn prowadzących.

Kwadratowe (profilowane) szyny prowadzące mogą okazać się lepsze od okrągłych szyn prowadzących w niektórych okolicznościach, które wymagają większej sztywności i zwartości pod względem możliwości obciążenia względem rozmiaru. Ogólnie profilowane szyny prowadzące zapewniają większe możliwości obciążenia, dokładność i sztywność, a także pozwalają spodziewać się dłuższej żywotności.

Asortyment liniowych szyn prowadzących Thomson Profile Rail składa się z szyny profilowanej następnej generacji "serii 500" oraz liniowych prowadnic tocznych, kompaktowej miniatury "MicroGuide,TM", lekkiej "serii T" i AccuMini. To pełna oferta szyn prowadzących i sanek w szerokim zakresie stylów, rozmiarów oraz wyjątkowych właściwości produkowanych zgodnie ze standardowymi wymiarami przemysłowymi, co umożliwia łatwą modernizację do istniejących zastosowań lub zaprojektowanie do nowych zastosowań.

500 Series Roller Bearings

The 500 Series Roller rigidity is achieved by using the equivalent of a back-to-back bearing arrangement, complemented by special rollers that are crowned to prevent roller edge loading when misalignment is present. This results in lower elastic deformation as the load increases compared to a ball carriage or face-to-face bearing arrangement. A ball provides a single point contact area, while a roller provides a much greater line contact area. This results in a substantially higher load carrying capacity and lower wear with minimum rolling friction.

500 Series Roller Rail guide

500 Series Ball Linear Guides

The 500 Series Ball Linear Guides are produced from high quality bearing steel. Almost all carriages, rails, and rolling elements are through-hardened. The end cap is constructed of a high strength, glass filled nylon with nitrile rubber seal. Stringent quality controls are in place to ensure consistency of materials from the source, allowing us to ensure that we delivery the highest quality product.

500 Series Ball Linear Guides

400 Series Profile Rail Linear Guide

The 400 Series Profile Rail Linear Guide is a cost effective, transport grade Profile Rail solution for cost-sensitive applications and is designed as a drop-in replacement with industry-standard envelope and hole patterns. Caged and non-caged carriages utilize the same rail design, enabling efficient use of inventory since only one rail type needs to be stocked for either carriage type.

400 Series profile rail guide

MicroGuide Linear Guide

Thomson's MicroGuide Linear Guide is a miniature guidance system that provides corrosion resistance in certain clean room and wash down applications. MicroGuide's two track Gothic arch ball groove geometry enables single rail application. This stainless steel miniature guidance system is also ideal for small design envelope requirements in semiconductor processing equipment and medical diagnostic equipment.

Microguide miniature linear guide

AccuMini Linear Guides

Thomson's AccuMini Linear Guides offer a superior, patented ball control design for smooth, quiet, low friction linear motion even at high speeds. AccuMini's Gothic arch ball groove geometry provides high roll moment capacity - a requirement for stand-alone applications.

AccuMini linear rail guide

T-Series Profile Rails

Thomson's T-Series is a lightweight, flexible and forgiving alternative to all-steel profile rails. This high quality product is made from aircraft aluminum alloy with hardened steel load bearing plates and ball paths and is an ideal choice for applications requiring reduced weight inertia. This aluminum guidance system uses hardened steel inserts in carriages and rails to provide a low-weight solution for critical, high performance applications.

T-Series linear rail guide
back to top