Skip to content Skip to navigation
Seria MAC, aktywowana magnetycznie

Seria MAC, magnetycznie aktywowane sprzęgła

Lata doświadczeń w rozwoju magnetycznie aktywowanych sprzęgieł stosowanych w napędach do transportu papieru są zawarte w serii MAC 30 i 45. Te urządzenia spełniają najwyższe standardy przemysłowe pod względem wydajności za wyjątkową cenę, wykorzystując cały aktualny stan wiedzy inżynierskiej, materiałowej i technologicznej. Technologia z opasaną sprężyną pozwala na bardzo szybką odpowiedź na żądanie załączenia momentu, nawet poniżej 50 milisekund (krótszy czas zależy od prędkości obrotowej).

Przegląd

Dane techniczne:

PARAMETRY MAC-30 MAC-45
Napięcie cewki 12/24/90 VDC
z gniazdem
12/24/90 VDC
Moment statyczny  Nm (lb-in) 2.83 (25) 16 (150)
Max. obciążenie poprzeczne  kg (lbs) 6.80 (15) 13.61 (30)
Max. prędkość pracy  obr/min 1200 1000
Czas odpowiedzi  (msec)
Napięcie załączenia przy pełnej prędkości
50 150 
Waga  kg (lbs) 0.0998 (0.22) 0.454 (1.00)

Cechy

  • Przewyższa standardy przemysłowe pod względem trwałości z niewielką zmiennością cykl do cyklu
  • Zamknięta konstrukcja efektywnie eliminuje zanieczyszczenia.
  • Proste sterowanie dzięki wymuszeniu elektrycznemu
  • Zastosowanie nowego gniazda przyłączeniowego wyeliminowało potrzebę indywidualnego dobierania długości przewodów przyłączeniowych
  • Bezoporowa, beztarciowa praca skutkuje mniejszym zużyciem
  • Opcjonalnie dostępne są nowe wtyki przyłączeniowe bezpośrednio na wiązce przewodów.
  • Jednokierunkowe wejście
  • Wyjście może swobodnie wirować po rozłączeniu napędu

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top