Skip to content Skip to navigation

Sprzęgła i hamulce cierne

Elektromagnetyczne sprzęgła i hamulce cierne Deltran firmy Thomson łączą obracający się lub nieruchomy element wejściowy z napędzanym elementem wyjściowym. Elektromagnetyczne sprzęgła cierne są sprawnym, przełączanym elektrycznie łącznikiem sprzęgającym silnik z elementem napędzanym. Charakteryzujące się podobną konstrukcją elektromagnetyczne hamulce cierne są sprawnymi, przełączalnymi urządzeniami służącymi do zatrzymywania i/lub utrzymywania elementu napędzanego. Na bazie tej podstawowej konstrukcji firma Thomson oferuje różnorodne elektromagnetyczne sprzęgła i hamulce cierne spełniające wymogi niemal każdego zastosowania:

  • Elektromagnetyczne sprzęgła i hamulce cierne Deltran firmy Thomson będące sprawnymi, przełączanymi elektrycznie urządzeniami działającymi między silnikiem a elementem napędzanym.
  • Sprzęgła cierne łączące silnik z elementem napędzanym poprzez sprzęgnięcie dwóch równoległych wałów (przy wykorzystaniu kół pasowych, kół zębatych albo krążków linowych) lub dwóch współosiowych, ułożyskowanych wałów.
  • Hamulce cierne będące przełączanymi elektrycznie urządzeniami służącymi do zatrzymywania i/lub utrzymywania elementu napędzanego, przeznaczonymi do zastosowań wymagających załączania statycznego lub załączania dynamicznego przy dużej prędkości. Hamulce cierne są dostępne w wersjach typu „power-on” i „power-off” (Hamulce typu „power-on” utrzymują lub zatrzymują element napędzany w wyniku włączenia zasilania lub napięcia, natomiast hamulce typu „power-off” utrzymują lub zatrzymują element napędzany w wyniku odłączenia zasilania).

ELEKTROMAGNETYCZNE SPRZĘGŁA CIERNE I SPRZĘGŁA CIERNE Z PIASTĄ

Elektromagnetyczne sprzęgła cierne i sprzęgła cierne z piastą są dostępne w 6 rozmiarach gabarytowych. Oferowane są jako modele montowane na wale lub na kołnierzu. Sprzęgła serii CS, CSC, MCS, MCSC, CF i CFC są sprawnym, przełączanym elektrycznie łącznikiem sprzęgającym silnik z elementem napędzanym. Te modele sprzęgieł ciernych zawierają komponenty obrotowe całkowicie odporne na korozję, zaprojektowane do współpracy ze zintegrowanymi łożyskami o długiej trwałości, małej bezwładności, minimalnym oporze i zerowym luzie.

HAMULCE CIERNE

Elektromagnetyczne hamulce cierne typu „power-on” (BF, BMF) są sprawnymi, przełączalnymi urządzeniami zatrzymującymi i/lub utrzymującymi element napędzany.

Uruchamiany sprężynowo, elektromagnetyczny hamulec cierny typu „power-off” (BRP, SB, FSB, AKB oraz PMB i MBRP) jest bezpiecznym, sprawnym urządzeniem zatrzymującym i/lub utrzymującym element napędzany po odłączeniu zasilania. Nowa seria hamulców ciernych uwzględniona w tym rozdziale: MBRP (hamulce metryczne typu „power-off”) ze standardowymi zwalniaczami ręcznymi (mechaniczne sterowanie ręczne).

Sprzęgła i hamulce cierne metryczne serii MCS/MBF

Nasza linia sprzęgieł i hamulców metrycznych została zaprojektowana do zastosowań, w których wymagane są rzeczywiste parametry (wymiary) metryczne. Serie MCS i MBF oferują szeroki wybór otworów metrycznych i standardowych wpustów metrycznych. Pod względem kształtu i działania odpowiadają dostępnym na całym świecie popularnym liniom metrycznym i w większości wypadków stanowią gotowy zamiennik. Serie MCS i MBF charakteryzują się ponadprzeciętnymi parametrami za ułamek ceny produktów naszej konkurencji. 

Konstrukcja sprzęgieł i hamulców ciernych MCS/MBF

Konstrukcja sprzęgieł i hamulców ciernych MCS/MBF

Sprzęgła wielotarczowe zapewniają płynne, sprawne, elektrycznie przełączalne połączenie między silnikiem a obciążeniem na wałach osiowych lub równoległych. Zespół magneśnicy (elektromagnesu) jest unieruchomiony, a jej ruch obrotowy uniemożliwia wypustka lub kołnierz, natomiast wirnik jest zamocowany do wału napędowego. Zespół twornika jest zatem zamocowany albo bezpośrednio na przeciwległym wale osiowym, albo na wale równoległym za pośrednictwem kół zębatych lub pasowych. Gdy przez uzwojenie zaczyna płynąć prąd, twornik zasprzęgla się z powierzchnią cierną wirnika, dalej zasprzęglając szereg tarcz zawartych w zespole, aż do osiągnięcia maksymalnego momentu siły, tym samym sprzężenia dwóch wałów ustawionych względem siebie osiowo lub równolegle, a w rezultacie przeniesienia napędu na obciążenie. Hamulec działa podobnie, z tym że zostaje wyeliminowany wirnik. 

Hamulce i sprzęgła cierne MDB-MDC

Hamulce cierne

Hamulce cierne elektromagnetyczne działające przy włączonym zasilaniu (BF, MBF) stanowią sprawne, przełączalne urządzenia do zatrzymywania i/lub wstrzymywania ruchu obciążenia.

Sprężynowe hamulce cierne elektromagnetyczne działające przy wyłączonym zasilaniu (BRP, SB, FSB, AKB oraz PMB i MBRP) stanowią bezpieczne, sprawne urządzenia do zatrzymywania i/lub wstrzymywania ruchu obciążenia w przypadku braku zasilania. Nowa seria hamulców ciernych przedstawianych w tej sekcji: MBRP (hamulce metryczne działające przy wyłączonym zasilaniu) ze standardowym zwalnianiem ręcznym (nadrzędne sterowanie ręczne).

Hamulce cierne sprężynowe serii SB (działające przy wyłączonym zasilaniu)

Urządzenia naszej serii SB zostały zaprojektowane jako serwohamulce z wielowypustami o małym luzie do zastosowań wymagających wysokiej sprawności. Konstrukcja napędu wielowypustowego wytrzymuje silne naprężenia udarowe wywierane przez typowe serwoukłady. Praca w wysokich temperaturach możliwa jest w przypadku zespołów z obudową klasy H zawierających okładziny hamulcowe (bezazbestowe) o długiej żywotności oraz przewody powlekane TFE. Dzięki elementom wirującym o małej bezwładności możliwe jest uzyskanie wysokiego przyspieszenia. 

Hamulec cierny serii SB

Hamulce cierne elektromagnetyczne serii FSB (działające przy wyłączonym zasilaniu)

Hamulce serii FSB są zaprojektowane w postaci małogabarytowych pakietów. Zespół twornicy sprzęgowej hamulca jest zamocowany do wału za pomocą śrub ustalających. Sprężynowe hamulce elektromagnetyczne działające przy wyłączonym silniku stanowią bezpieczne, sprawne urządzenie do zatrzymywania i/lub wstrzymywania ruchu obciążenia w przypadku braku zasilania. 

Hamulce cierne elektromagnetyczne FSB

Hamulce cierne sprężynowe o wysokich parametrach serii AKB

Seria AKB została zaprojektowana specjalnie pod kątem stosowania po stronie napędowej serwosilników lub silników krokowych. Te sprężynowe hamulce elektromagnetyczne działające przy wyłączonym zasilaniu stanowią bezpieczne, sprawne urządzenie do zatrzymywania i/lub wstrzymywania ruchu obciążenia w przypadku braku zasilania. 

back to top